Markduk

Markduk / Miljöduk / Geomembran

Våra membraner används som Miljöduk och Markduk för att täta mot föroreningar i mark bl.a. vid bygge av bensinstationer eller vid deponier.

 

saneringsduk200